Značky

II. medzinárodná konferencia Správa budov 2013

V dňoch 18. – 19. apríla sme sa ako vystavovateľ zúčastnili II. medzinárodnej konferencie Správa budov 2013 v hoteli SOREA v Novoľubovnianskych kúpeľoch. Témami konferencie boli hlavne problematika výkonu správy nehnuteľností a Facility management.

(viac…)

VI. Medzinárodná konferencia KOBD 2012

Naša firma sa v dňoch 20. – 22.11.2012 zúčastnila ako vystavovateľ na VI. medzinárodnej konferencii KOBD s podtitulom „Legislatíva, financovanie, architektúra, materiály a technológie pre KOBD“ v Podbanskom v Grand hoteli Permon. Konferencie sa zúčastnilo približne 300 poslucháčov z radov potenciálnych investorov a dodávateľov pre komplexnú obnovu bytového fondu na Slovensku.

(viac…)