Značky

Komplexná obnova bytových domov – KOBD 2013

20. – 22. novembra 2013 sme sa zúčastnili VII. medzinárodnej konferencie „Komplexná obnova bytových domov – KOBD 2013“. Tento rok sa konferencia sústredila na otázky súvisiace najmä s kvalitou realizácie komplexnej obnovy bytových domov, kde popri tradičných činnostiach akými sú zatepľovanie, výmenia okien sa dnes už považuje za nevyhnutné riešiť i technické systémy v budovách.

(viac…)

VI. Medzinárodná konferencia KOBD 2012

Naša firma sa v dňoch 20. – 22.11.2012 zúčastnila ako vystavovateľ na VI. medzinárodnej konferencii KOBD s podtitulom „Legislatíva, financovanie, architektúra, materiály a technológie pre KOBD“ v Podbanskom v Grand hoteli Permon. Konferencie sa zúčastnilo približne 300 poslucháčov z radov potenciálnych investorov a dodávateľov pre komplexnú obnovu bytového fondu na Slovensku.

(viac…)