Sanácia fasády

V posledných rokoch nastáva potreba druhotnej obnovy už zateplených bytových domov. Ide najmä o domy zateplené v prvej vlne v 90. rokoch, ale tiež novšie menej kvalitné alebo nesprávne zrealizované práce.

Napriek tomu, že výrobcovia garantujú životnosť zatepľovacích systémov až 25 rokov, prvé nedostatky sa pri zanedbanej údržbe alebo použití nekvalitných materiálov môžu objaviť už po 5 rokoch.

Dlhodobým vplyvom počasia a iných externých podmienok dochádza k estetickým vadám ako vyblednutie farieb, znečistenie prachom a smogom, či usadenie rias a plesní. V horších prípadoch môže dôjsť až k mechanickým poškodeniam zatepľovacieho systému, ktoré narúšajú jeho funkčnosť.

V spolupráci so spoločnosťou CAPAROL Vám odteraz ponúkame službu sanácie zatepľovacích systémov Caparol Clean Concept, ktorá nie len obnoví pôvodný vzhľad vašej fasády, ale predĺži aj jeho životnosť.

Postup sanácie:

1. Analýza. Pred samotným začatím sanačných prác je potrebné zistiť mieru znečistenia a poškodenia fasády. Akékoľvek mechanické vady ako trhliny, oddeľujúce sa vrstvy zatepľovacieho systému alebo iné poškodenia je nutné opraviť.

Plesne a riasy

2. Očistenie. Nánosy znečistenia ako smogu, prachu ale najmä rias a plesní je najvhodnejšie mechanicky odstrániť vysokotlakovou vodou, s max. 60 bar a s teplotou 60°C. Po dôkladnom očistení je nutné nechať fasádu riadne vyschnúť.

Vysokotlakové čistenie

3. Dezinfekcia. Aby bolo zaručené úplné odstránenie rias a plesní z povrchu fasády, nasleduje nanesenie dezinfekčného prípravku Capatox v neriedenom stave, v prípade potreby aj v dvoch vrstvách. Vďaka tomu, že prostriedok Capatox je bezoplachový, odpadá problém s manipuláciou s nebezpečnými odpadovými látkami. Po dezinfekcií je opäť potrebné nechať fasádu dôkladne vyschnúť.

4. Náter. Aby sme fasádu dlhodobo ochránili pred ďalším znečistením a obnovili jej pôvodný vzhľad, nasleduje aplikácia penetrácie a náter prémiovej silikónovej fasádnej farby ThermoSan NQC, CarboSol alebo Muresko v dvoch vrstvách.

Pri dodržaní pracovného postupu a potrebnej dokumentácie je Vám priamo výrobcom garantovaná záruka až 12 rokov.

Pozrite si naše realizácie