SET-MONT v My Novohradské noviny

Spoločnosť SET-MONT predstavila na CONECU najnovšie trendy v oblasti zatepľovania budov.

Ceny energií stúpajú a požiadavky na tepelnú efektivitu budov sa zvyšujú. Je však možné tieto náklady výrazne znížiť a dosiahnuť tak nemalú úsporu finančných prostriedkov. Ak chcete dosiahnuť požadovaný efekt, odporúčame vám obrátiť sa na odborníkov. Medzi nich nepochybne patrí aj lučenecká spoločnosť SET-MONT, ktorej meno sa spája s kvalitou a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zatepľovania.

BRATISLAVA/LUČENEC. Expo aréna bratislavskej Incheby hostila v dňoch 9. – 13. apríla odborníkov zo stavebnej brandže. Tí na medzinárodnom veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA predstavili trendy v jednom z najdôležitejších odvetví našej ekonomiky. Tohtoročný veľtrh sa niesol v znamení motta: Od úspory energie k trvalej udržateľnosti. V sektore určenom na predvádzanie prác firiem zameraných na zatepľovanie budov sme sa stretli so zástupcami spoločnosti SET-MONT Petrom Kurtiniakom ml. a Viktorom Kurtiniakom. Prezentácia lučeneckej firmy, špecialistu na stavebné systémy, obnovu plášťov bytových a priemyselných stavieb, ktorý svojim klientom najmä v prípade obnovy bytového fondu ponúka aj kompletné služby pri riešení otázok zatepľovania fasád a financovania tejto činnosti, zaujala mnohých návštevníkov veľtrhu. Hlavné zameranie a ponuku spoločnosti SET-MONT nám priblížil Peter Kurtiniak ml. Podotýkame, že množstvo cenných informácií a referencií nájdete aj nawww.setmont.sk

Firma SET-MONT pôsobí na stavebnom trhu už vyše 10 rokov. Čo je jej hlavným zameraním?

– Špecializujeme sa najmä na obnovu plášťov bytových domov, priemyselných a tiež drobných stavieb i parkov. Na stavebnom trhu nie sme žiadným nováčikom, keďže, ako ste spomenuli, pôsobíme na ňom vyše desať rokov. S potešením môžem skonštatovať, že za tie roky sme sa na ňom úspešne etablovali. Naši odborníci pracujú s najmodernejšími technológiami a citlivo reagujú na aktuálne požiadavky trhu. Okrem toho ponúkame aj odborné poradenstvo, spracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie financovania, no a čo sa týka samotnej stavebnej činnosti, tak ako som už spomenul, jej gro tvorí zatepľovanie bytových domov a s tým súvisiace odstraňovanie systémových porúch, rekonštrukcie balkónov a lodžií, zatepľovanie a rekonštrukcie striech, výmeny okien a dverí a ďalšie stavebné práce. Tiež chcem podotknúť, že spolupracujeme s bankovými inštitúciami, takže naši klienti majú možnosť využiť naozaj výhodné úverové produkty. Spolupráca s dodávateľmi najmodernejších technológií je pre nás samozrejmosťou a našou prioritou je ponúknuť našim zákazníkom kvalitu za rozumnú cenu. Naším odborným garantom je spoločnosť Saint Gobain Weber Terranova, keďže používame jeho kompletný zatepľovací systém.

Takže o nedostatku skúseností nemôžu byť v prípade firmy SET-MONT žiadne pochybnosti…

– Tu spomeniem pár presvedčivých čísiel. Zateplili sme vyše 100-tisíc m2 stien, zrekonštruovali 15-tisíc m2striech a vyše 50 rodinným domom sme dali novú fasádu. No a samozrejme, že najlepšou vizitkou našej firmy sú spokojní zákazníci a mizivé percento reklamácií.

Prečo je podľa vás nutné zatepľovanie?

– Je dôležité myslieť na budúce generácie a zabezpečiť udržateľný rozvoj. V rámci toho by som o vývoji nízkoenergetických riešení hovoril ako o nutnosti. Prihliadnuc na cenový rast energií a neustále zvyšujúce sa požiadavky na tepelnú efektivitu budov, vieme tieto náklady výrazne znížiť a tým dosiahnuť značnú peňažnú úsporu. Okrem toho zateplenie plášťa bytového domu znamená aj odstránenie porúch, teda zamedzí sa vzniku a rozšíreniu trhlín, odstráni sa zatekanie, zlepší sa kvalita bývania a predĺži sa životnosť samotnej stavby. Tiež je tu pozitívny vizuálny efekt, keďže zateplená budova pôsobí moderným vzhľadom. Ako som však už spomenul, najdôležitejšie je dosiahnutie zníženia nadmernej spotreby energií na vykurovanie budov a riešenie problémov týkajúcich sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe budovy.

Je podľa vás dôležitý výber realizátora zákazky?

– Samozrejme. Zatepľovanie budov nie je lacná záležitosť a nie je to investícia na pár mesiacov, ale na dlhé roky. Neodborné prevedenie prác znamená viacej škody ako osohu. Nasledujú reklamácie, ktoré prinášajú množstvo komplikácií a nepríjemností. Ak sa im zadávatelia zákazky chcú vyhnúť, tak je najlepšie obrátiť sa na skúseného odborníka s pozitívnymi referenciami. Súčasná situácia na trhu je poznačená zintenzívňujúcim sa konkurenčným bojom. Preto je hlavným cieľom našej spoločnosti neustále potvrdzovať vysokú profesionalitu vo všetkých sférach svojho pôsobenia, garantovať, že získaná zákazka je pre investora výhodná, udržiavať korektné vzťahy so všetkými obchodnými partnermi, citlivo a profesionálne pristupovať ku každej požiadavke klientov.

Spomenuli ste, že zatepľovanie nie je lacná záležitosť…

– Áno, je to tak,  no a spoločenstvá vlastníkov bytov nie vždy majú vo svojich fondoch určených na opravy a údržby dostatok peňazí, ktoré by stačili na úhradu celej zákazky ohľadom zatepľovania. V tomto smere prichádza do úvahy viacero možností. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytuje prostredníctvom Krajských stavebných úradov dotácie na odstránenie systémových porúch. Revitalizáciu objektu je možné prefinancovať pomocou komerčných úverov poskytnutých finančnými inštitúciami, tiež z Vládneho programu zatepľovania, či zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ako som už hovoril, našim klientom ponúkame kompletné služby pri riešení otázok financovania zateplenia budov.

Aká je návratnosť tejto investície?

– Je ideálne, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodnú pre komplexnú obnovu bytového domu. Náklady sú v porovnaní s čiastočnými úpravami síce vyššie, no úspora sa prejaví skôr. Okrem toho pri čiastočných úpravách hrozí, že časom budú musieť pristúpiť obyvatelia domov k ďalším investíciám, čím sa náklady vlastne zvyšujú. Čo sa týka času, kedy sa prejaví úspora energií, tak je to okamžite v ďalšej vykurovacej sezóne. Tiež treba mať na pamäti, že komplexná a odborne prevedená revitalizácia budov znamená nielen výraznú úsporu energií, ale aj zvýšenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

 

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk
Značky:, , , , ,