Seminár o renovácii bytových domov

LUČENEC. V stredu 12. septembra bola lučenecká Reduta dejiskom odborného seminára určeného pre vlastníkov bytových a nebytových priestorov. Jeho organizátorom bola spoločnosť SET-MONT, s.r.o., so sídlom v Lučenci, ktorá má už vyše dvanásťročnú prax v oblasti realizácie opráv a rekonštrukcií. Na seminári vystúpili aj zástupcovia spoločností, s ktorými firma SET-MONT úzko spolupracuje:

RNDr. Karol Graus zo spoločnosti Bývanie JMK s.r.o., so sídlom v Žiari nad Hronom, prednášal na tému Spôsoby a možnosti pri obnove bytových domov (technické riešenie a technický dozor, projekčné spracovanie, legislatívne požiadavky a realizácia, skúsenosti s organizáciou obnovy).

O financovaní obnovy bytových domov úvermi z Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., oboznámila prítomných Adriana Černíková, okresná riaditeľka PSS, a. s., (program pre váš bytový dom, výhodné úvery len za 2,99 % ročne, prečo úver od PSS, a. s.).

Ing. Ján Otiepka, zástupca spoločnosti Saing-Gobain Construction Products, s.r.o, divízia Weber Terranova informoval o používaní cerfikovaných stavebných materiálov pri obnove (normy a použité materiály, certifikáty, licencie, skúsenosti výrobcu zatepľovacieho systému).

Následne bola predstavená spoločnosť SET-MONT, s.r.o., so sídlom v Lučenci. Tejto firme, ktorá svoju históriu začala písať pred dvanástimi rokmi, sa úspešne darí napĺňať svoje ciele v duchu: Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy, prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov a spokojný pracovník je v konečnom dôsledku zárukou spokojnosti zákazníkov.

Za dvanásť rokov úspešného pôsobenia si vybudovala svoje pevné miesto na trhu a jej logo je zároveň puncom kvality. Cenné teoretické poznatky, praktická zručnosť a kvalitné prevedenie prác dávajú jej klientom najvyššie záruky. Spoločnosť SET-MONT doposiaľ zrealizovala približne 100-tisíc m2 zateplenia a rekonštrukciu cca 950 balkónov a lodžií. Jej vedenie a zamestnancov teší najmä spokojnosť klientov, ktorá je jedným z neodmysliteľných faktorov rastu prosperity firmy.

Súčasná situácia na trhu je poznačená zintenzívňujúcim sa konkurenčným bojom. Preto je hlavným cieľom spoločnosti SET-MONT neustále potvrdzovať vysokú profesionalitu vo všetkých sférach svojho pôsobenia, garantovať, že získaná zákazka nie je výhodná len pre zhotoviteľa, ale tiež pre investora, udržiavať korektné vzťahy so všetkými obchodnými partnermi, citlivo a profesionálne pristupovať ku každej požiadavke klientov. Svoje služby ponúka širokej verejnosti v snahe dosiahnuť finančnú úsporu a pohodu v bytoch svojich zákazníkov.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk
Značky:, , , , , , ,