Zatepľovanie rodinných domov

Úspora energie je v súčasnosti výraznou motiváciou pri zatepľovaní rodinných domov. Zateplenie domu zabezpečí nižšie úniky tepla v zime, čím zníži náklady na vykurovanie, a v lete sa rodinný dom nebude prehrievať.

Výhody zatepľovania rodinných domov

  • Odstránenie vonkajších porúch domu
  • Odstránenie tepelných mostov, a tým zníženie úniku tepla
  • Odstránenie trhlín v omietke
  • Odstránenie zatekania dažďovej vody
  • Zlepšenie celkového vzhľadu fasády domu

Kontaktný zatepľovací systém

Zateplenie domu kontaktným zatepľovacím systémov spočíva v pripevnení tepelnej izolácie na fasádu domu lepením alebo príchytkami. Kontaktné zateplenie je možné použiť na novostavby ako aj na zateplenie starších rodinných domov. Pri tomto type zateplenia sa využívajú mokré stavebné procesy.

Pozrite si naše realizácie.https://setmont.sk/zateplovanie/zateplovanie-rodinnych-domov/