Výmena a montáž lodžií a balkónov

Lodžie a balkóny bytových domov sú vystavené klimatickým vplyvom napr. vplyvom striedania teplôt a vlhkosti, čím dochádza k objemovým zmenám a korózii. Pôvodné balkóny sú konštrukčne riešené ako konzola z nosnej konštrukcie domu, ktorá prechádza cez obvodový plášť. Častou statickou poruchou je zníženie spoľahlivosti balkónových konzol v dôsledku korózie výstuže. Zásadnou konštrukčnou vadou je tepelný most, ktorý balkónová konštrukcia spôsobuje v obvodovom plášti.

V spolupráci so spoločnosťou REVITALSTAV Vám ponúkame kompletnú stavbu lodžií pre panelové a tehlové domy, vrátane dodávok na domy, na ktorých lodžie pôvodne neboli. Súčasťou kompletnej dodávky je demontáž pôvodných balkónov (zábradlia aj betónovej, prípadne oceľovej dosky) a osadenie prefabrikovaných dielov lodžií (REVITAL SYSTEM), vrátane výrezov panelov, následných klampiarskych prác, náterov, terénnych úprav atď.

Všetky práce sú realizované výhradne podľa schválenej projektovej dokumentácie a statického posudku.

Technický popis stavby lodžií

Technické riešenie spočíva v demontáži pôvodných balkónov a ich náhrada za predsadené lodžie z prefabrikovaných železobetónových prvkov, založených na betónových základových pätkách nad úrovňou existujúcich základov domu a kotvených pomocou oceľových kotiev v miestach spojenia obvodového plášťa do priečnych nosných panelov.

Oceľová konštrukcia zábradlia z uzatvorených profilov je opatrená zinkovaním a syntetickým náterom. Výplne zábradlia sú najčastejšie z čírych a plných tabúľ. Najpopulárnejším typom zábradlia je v súčasnej dobe betónové zábradlie, či už rovné alebo so skosenými rohmi.

Toto riešenie poskytuje výrazne dlhšiu životnosť ako opravy alebo výmeny pôvodných balkónov.

Lodžie je možno zhotoviť aj u bytov, kde dnes nie sú žiadne balkóny a výrazne tak zvýšiť užívateľský komfort. Poskytujeme aj bezrámové zasklenie balkónov. Riešenie je v lokálnom odrezaní obvodového nenosného panelu a nasadení balkónových dverí.

Výhody stavby lodžií

  • Nadštandardné rozmery 5,2 m2
  • Životnosť min. 80 rokov
  • Zhodnotenie bytu
  • Celoročné využitie
  • Bezúdržbový systém
  • Varianty tvaru a zábradlia

Ako by mohol vyzerať Váš balkón?