Projektová dokumentácia

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Obnova bytových domov, rovnako ako stavba domu, potrebuje mať vypracovanú projektovú dokumentáciu, v ktorej sú špecifikované zatepľovacie systémy a technológie. Počas celého procesu zateplenia sa môžete o vypracovaný projekt opierať.

Vypracovanie projektovej dokumentácie zahŕňa:

  • kompletná projektová dokumentácia
  • sprievodná správa a súhrnná technická správa
  • vytyčovacie výkresy
  • dokumentácia
  • farebné riešenie domov
  • požiarne, bezpečnostné a statické riešenie
  • cenová kalkulácia