Napísali o nás

Články z týždenníka My Novohradské noviny

Poďakovanie firmám

Obyvatelia bytov na Rúbanisku II v Lučenci, vchody 16, 17 a 18 touto cestou vyjadrujú poďakovanie stavebným firmám SETMONT a SLOVAKTUAL za kvalitne, zodpovedne a  rýchlo odvedenú prácu pri zatepľovaní a vymieňaní okien na našom bytovom dome. Vďační obyvatelia.

Uznanie za kvalitne odvedenú prácu

Vlastníci bytov bytového domu Rúbanisko II., blok E40-42, sa touto cestou chcú vyjadriť k mimoriadne kvalitne vykonaným prácam pri zatepľovaní a obnove svojho bytového domu, ktoré boli realizované zhotoviteľom diela, firmou SET-MONT, s.r.o. S prácami uvedenej firmy sme boli veľmi spokojní. Boli vykonané rýchlo, kvalitne a s použitím kvalitných a certifikovaných materiálov. Mimoriadne by sme chceli vyzdvihnúť prácu zamestnancov firmy SET-MONT, s.r.o. a taktiež činnosť pána Lubuškyho, ktorý za zhotoviteľa dohliadal na kvalitu vykonávaných prác a promptne reagoval na požiadavky nás, vlastníkov bytov. O kvalite prác vykonaných firmou SET-MONT, s.r.o. je možné presvedčiť sa obhliadkou prvých troch vchodov bloku E, môže spolu s našimi pozitívnymi skúsenosťami pomôcť prípadným ďalším záujemcom o obnovu a zatepľovanie bytových domov pri rozhodovaní o výbere dodávateľa prác. Vlastníci bytov bytového domu Rúbanisko II. E/40-42.

Spoločnosť SET-MONT zorganizovala odborný seminár

set-mont