Montáž presvetľovacích systémov

Montáž presvetľovacieho systému SUN MODUL

Presvetľovací systém SUN MODUL predstavuje najnovšiu technológiu zasklievania striech a stien.

Základom je polykarbonát bunkovej štruktúry s nosnými oceľovými kanálmi a spinkami. Garantovaná je odolnosť voči vplyvu počasia a dlhá životnosť vďaka najnovšej  povrchovej úprave a ochrane pred UV žiarením.

Pozrite si naše realizácie.