Čo sú tepelné mosty?

Úspora energie je  dôležitým krokom ako šetriť v domácnosti. Ak Vám v zime robia starosť úniky tepla, možno máte dom plný tepelných mostov. Tepelné mosty sú priamym spojením dvoch prostredí. Týmto spojením medzi vonkajším a vnútorným prostredím uniká teplo cez obvodový plášť bytového domu. Únik tepla neprospieva nielen Vašej peňaženke, ale ani samotnej budove, ktorú obývate.

Termografický snímok bytového domu
Tepelné mosty na termokamere

Unikanie tepla spôsobuje zohrievanie vonkajšieho povrchu budovy a na druhej strane ochladzovanie vnútorného povrchu. Kondenzácia pár v kútoch izieb je príčinou vzniku plesní. Pary, však, môžu kondenzovať aj vo vnútri konštrukcie, čo môže mať za následok zmenu tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa bytového domu, čím sa tepelné mosty ešte zväčšia.

Za vznikom tepelných mostov býva zlé stavebné riešenie budovy, alebo nekvalitná práca v miestach, kde je vysoký predpoklad vzniku tepelných mostov.

Kde vznikajú tepelné mosty?

  • V mieste stretu obvodových stien so základmi, podlahou, či strechou
  • V miestach obvodového plášťa budovy, kde je vnútorná stena chladnejšia než ostatné miesta
  • Medzi samotnými tvárnicami
  • Nad nevykurovanými časťami domu
  • Okolo okien, dverí a balkónov
  • V miestach, kde je použitý materiál s vysokou vodivosťou tepla

Je vysoká pravdepodobnosť, že práve v týchto miestach budú vznikať plesne.

Nájsť tepelné mosty sa dá pomocou termokamery. Termografická kamera odhalí teplotu na povrchu budovy. Dobrá izolácia sa prejaví tak, že navonok zostane studená, hoci vnútri je teplo. Ak termografický snímok ukazuje vyššiu teplotu, poukazuje to na zle izolovanú budovu.

Kontaktujte nás a poradíme Vám ako odstrániť tepelné mosty v bytových domoch aj nebytových priestoroch.

pošli na vybrali.sme.sk pošli do vybrali.sme.sk
Značky:, , , , , , , ,